2018-10-15 | WARSZAWA
Partnerem serwisu jest:

Czy umowa zlecenie umożliwia zaciągnięcie pożyczki?

Handel

Autor: Multimedia 4

writing-1149962_640

Sondaż CBOS wskazuje, że 57 proc. ankietowanych Polaków, utrzymujących się z własnej pracy, jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 18 proc. ma umowę na czas określony, a 9 proc. pracuje na umowę zlecenie. Czy osoby zatrudnione na zleceniu mają szansę na uzyskanie pożyczki w firmie pożyczkowej?

Umowa zlecenie w świetle obowiązującego prawa

Kodeks cywilny reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zlecenie. To umowa dwustronna, na mocy której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a ten zobowiązuje się do wypłaty wykonawcy należnego wynagrodzenia. Umowa zlecenie może być długotrwała i kontynuowana na kolejne okresy, co stwarza możliwość pozyskania w związku z nią finansowania zewnętrznego – z banku lub firmy pożyczkowej.

Kredyt na podstawie umowy zlecenie

Niektóre banki akceptują u klientów ubiegających się o udzielenie kredytu dochody pochodzące z umowy zlecenie czy z umowy o dzieło. Niekoniecznie jednak będą one traktowane na równi z wynagrodzeniem z pracy etatowej, na podstawie umowy o pracę. Na ogół banki wymagają minimalnie 12-miesięcznego okresu trwania umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenie, aby dochody pozyskiwane z niej były brane pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Może być to przy tym jedna umowa o długim czasie trwania lub kilka umów z krótszym okresem obowiązywania.

Z uwagi na możliwość odliczenia wysokich kosztów  (20 proc.) z tytułu zawartej umowy zlecenie po stronie zleceniobiorcy, bank może brać pod uwagę tylko dochód ze złożonej w urzędzie skarbowym deklaracji rocznej.  

Pożyczki pozabankowe dla zleceniobiorców

Większych problemów z zaciągnięciem pożyczki chwilówki nie będą mieć klienci zarobkujący na podstawie umów zlecenie. Wielu pożyczkodawców w ogóle nie sprawdza źródła dochodów swoich klientów. Są też i takie firmy jak Moneyman.pl, które prowadzą odpowiedzialną politykę pożyczkową i zaznaczają, że mogą w ramach przeprowadzania analizy wniosku o pożyczkę i dokonywania oceny zdolności kredytowej zwrócić się do zleceniodawcy czy pracodawcy klienta o potwierdzenie wysokości wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia.

Umowa zlecenie wystarczająca

Jednakże umowa zlecenie jak najbardziej pozwoli na pożyczenie pieniędzy w ramach oferty firmy pożyczkowej, o ile klient spełnia wszystkie pozostałe wymagania stawiane pożyczkobiorcom. Musi złożyć wniosek o pożyczkę, zaznaczyć ewentualnie źródło zarobkowania, przejść pomyślnie weryfikację zdolności i wiarygodności kredytowej oraz potwierdzić swoją tożsamość, aby ostatecznie otrzymać wypłatę pożyczki chwilówki.

Komentarz

Zostaw opinię

Platforma Dialogu Hurtowego
 Kontakty. Interesy. Pieniądze.

 

 

....tu zaczyna sie dobry biznes - zobacz