2019-02-16 | WARSZAWA
Partnerem serwisu jest:

Handel zagraniczny Polski po I kwartale 2016 r.

Handel

Autor: Multimedia 4

Faktoring Eksportowy

Według wstępnych danych GUS w I kwartale 2016 r. eksport towarów z Polski osiągnął 43,9 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 1,7 proc. W tym czasie import do Polski wyniósł 42 mld euro, tj. poziom o 0,8 proc. wyższy niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych o ponad 0,4 mld euro, do 1,9 mld euro.

Eksport do UE wzrósł o 3,1 proc. (do 35,6 mld euro), w tym do krajów strefy euro o 3,4 proc., a do pozostałych unijnych o 2,2 proc. Wzrost eksportu odnotowano do 16 krajów UE, w tym wśród ważniejszych z nich, najszybszy do: Rumunii (o ponad 13 proc.), Szwecji (o 13 proc.), Danii (o 6,7 proc.), Niemiec (o 6,2 proc.), Włoch (o 5,3 proc.), na Litwę (o 5 proc.) oraz do Francji (o 4,4 proc.). Z drugiej strony spadki wywozu notowano m.in. na rynek czeski (o 0,8 proc.), brytyjski (2,4 proc.), belgijski (o 9,4 proc.).

Dynamicznie w I kwartale br. zwiększył się eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o 8,2 proc. (do 2,9 mld euro), co wynikało z dynamicznego wzrostu wywozu do: Szwajcarii (o 15,4 proc.), USA (o 12 proc.), Kanady (o 7 proc.), Japonii (o 18,4 proc.) oraz Izraela (o 32 proc.).

Tendencja do spadku eksportu została utrzymana w przypadku krajów WNP, z tym że została ona złagodzona w stosunku do poprzednich okresów (w I kwartale br. eksport zmniejszył się o 2,5 proc., do blisko 2,2 mld euro). Wśród rynków tej grupy notowano z jednej strony spadek wywozu do Rosji (o ok. 7 proc.), z drugiej zaś jego relatywnie szybki wzrost na Ukrainę (o ponad 9 proc.) oraz do Białorusi (o 6 proc.).

Bardziej niekorzystnie kształtowały się wyniki eksportu do pozostałych rynków rozwijających się (poza WNP) – spadek o ok. 13 proc., do 3,3 mld euro. W decydującej mierze było to rezultatem zmniejszenia wywozu do: Chin (o 10,5 proc.), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o prawie 40 proc.), Arabii Saudyjskiej (o ok. 6 proc.), Egiptu (o 3,5 proc.) oraz Meksyku (o 30 proc.). Nie zdołał tego skompensować wzrost eksportu m.in. do Turcji (o 2,5 proc.), Indii (o prawie 53,5 proc.), Singapuru (o 60 proc.) czy Republiki Korei (o ponad 6 proc.).

W przekroju towarowym już tradycyjnie najszybciej zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o ok. 35 proc.). Szybciej niż przeciętnie wzrósł wywóz wyrobów ceramicznych (o ok. 13 proc.), wyrobów drzewno-papierniczych (o 5,3 proc.) oraz wyrobów przemysłu chemicznego (o 3,7 proc.). Niewielki wzrost eksportu odnotowano w przypadku najważniejszych w wywozie, wyrobów elektromaszynowych (o 1,1 proc.), a niemalże stagnację w przypadku artykułów rolno-spożywczych (wzrost zaledwie o 0,6 proc.). Z kolei spadki nastąpiły m.in. w eksporcie wyrobów metalurgicznych (o 8,8 proc.) oraz produktów mineralnych (o ok. 25 proc.).

źródło: https://www.mr.gov.pl

Komentarz

Zostaw opinię

Platforma Dialogu Hurtowego
 Kontakty. Interesy. Pieniądze.

 

 

....tu zaczyna sie dobry biznes - zobacz