2018-09-18 | WARSZAWA
Partnerem serwisu jest:

Bezpieczeństwo w magazynach – jak o nie zadbać?

Biznes

Autor: Multimedia 4

3daddf0e26f625d501d66fa9f06f5698

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność magazynową i zatrudniający w magazynie pracowników, zobowiązany jest m.in. do przestrzegania przepisów w zakresie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, badań lekarskich oraz oceny ryzyka zawodowego. Sprawdźmy, jak zadbać o bezpieczeństwo w magazynach, przy użytkowaniu m.in. regałów o konstrukcji metalowej lub aluminiowej.

Zaplanowanie wyposażenia magazynu

Pracownicy obsługujący regały w magazynach muszą mieć zapewnione maksimum bezpieczeństwa. Pracodawca musi więc zadbać o ich odpowiednie zaprojektowanie, z uwzględnieniem specyfiki składowanych w nich towarów, rozplanowania korytarzy roboczych dla wózków widłowych i częstotliwości załadunku.

Regały muszą spełniać zasady bezpieczeństwa, czyli być zgodne z Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz być prawidłowo zamontowane w miejscu przeznaczenia. Na koniec trzeba je oznakować oraz przeszkolić pracowników z zakresu świadomej obsługi regałów z zachowaniem zasad BHP.

Przegląd regałów i serwis

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz z rozporządzenie zmieniające w tej sprawie, pracodawca ma obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Coroczne przeglądy regałów konieczne są również w związku z przepisami Dyrektywy Rady Europejskiej 89/655/ECC i normami unijnymi PN-EN 15 635.

Przegląd regałów musi być wykonany przez certyfikowanych inspektorów. Takie usługi oferuje m.in. firma Regalit Systemy Magazynowe (strona firmy: http://regalit.pl/). Polegają one na sprawdzeniu, czy w konstrukcji elementu nie doszło do powstania uszkodzeń mechanicznych. Inspektorzy sprawdzają statykę regałów, wygięcia trawersów, stan połączeń śrubowych i zakotwienia regałów do posadzki. Kontrolują wielkość obciążeń regałów i konfrontują je z etykietami i dokumentacją techniczną. Sprawdzają również stan posadzki w magazynach oraz jakość jednostek paletowych.

Przedsiębiorca zlecający w swoim zakładzie pracy przegląd techniczny regałów powinien otrzymać po zakończonych pracach kontrolnych szczegółowy protokół  przeglądu wraz z dokumentacją zdjęciową oraz szkicem, na którym zobrazowane zostanie ustawienie regałów z oznaczonymi na nim uszkodzeniami, jeśli takie istnieją. Protokół wykonanej kontroli powinien zawierać uwagi i wskazówki inspektora dotyczące wdrożenia ewentualnych działań naprawczych oraz dalszej eksploatacji regałów.

Komentarz

Zostaw opinię

Platforma Dialogu Hurtowego
 Kontakty. Interesy. Pieniądze.

 

 

....tu zaczyna sie dobry biznes - zobacz